Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

zaprasza na
czwartą edycję międzynarodowej interdyscyplinarnej konferencji naukowej pod hasłem: 


ZBLIŻENIA 

Badania interdyscyplinarne: rzeczywistość a wyzwania

Konin, 19-20 listopada 2019 r. 

pod patronatem
Jego Magnificencji prof. zw. dr. hab. Mirosława Pawlaka
Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie