Zapraszamy na konferencję ZBLIŻENIA 2017

Wydział Filologiczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie zaprasza na trzecią edycję międzynarodowej interdyscyplinarnej konferencji naukowej pod hasłem: ZBLIŻENIA: językoznawstwo – translatoryka – literaturoznawstwo Konin, 21-22 listopada 2017r. pod patronatem Jego Magnificencji prof. zw. dr. hab. Mirosława Pawlaka Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie Konferencja skierowana jest do pracowników naukowych i dydaktycznych, teoretyków i…