Z inicjatywy prof. dr hab. Mirosława Pawlaka oraz prof. dr hab. Romana Lewickiego grupa filologów przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie organizuje w ramach konferencji Zbliżenia

I Forum Lektorów Języków Specjalistycznych

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wymiany doświadczeń oraz podejmowania wspólnych inicjatyw badawczych i dydaktycznych na potrzeby efektywnego kształcenia językowego w szkole wyższej. Niech tegoroczne FORUM przyczyni się do integracji i konsolidacji środowiska lektorów języków specjalistycznych na niwie badawczej, dydaktycznej i towarzyskiej.

Wszystkim Zainteresowanym zapewniamy możliwość wystąpienia z referatem, przyczynkiem dyskusyjnym, posterem i in. łącznie z ich publikacją w materiałach pokonferencyjnych. Zapraszamy również do współpracy w projekcie badawczym nad tożsamością zawodową lektorów we współczesnym modelu akademickiego kształcenia językowego w Polsce i w Europie.