ZBLIŻENIA
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
62-510 Konin, ul. Wyszyńskiego 3C, tel. +48 63 249 72 40
e-mail: zblizenia2019@gmail.com

Organizatorzy:
dr Anna Stolarczyk-Gembiak
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych PWSZ w Koninie
dr Grzegorz Pawłowski
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych PWSZ w Koninie
dr Marcin Trojszczak
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych PWSZ w Koninie
dr hab. Marta Woźnicka
Instytut Filologii Germańskiej UAM Poznań / Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych PWSZ w Koninie