Opłata konferencyjna wynosi 400 zł i obejmuje koszty organizacyjne i wydawnicze, a także wyżywienie (obiady i bufet kawowy), włączając w to uroczystą kolację.

Opłatę konferencyjną prosimy przelać na konto Państwowej Wyższej Szkoły
Zawodowej w Koninie nr 67 1500 1461 1214 6002 7586 0000 z dopiskiem „Zbliżenia 2019” oraz oznaczeniem imienia i nazwiska uczestnika (zwłaszcza, gdy opłata jest dokonywana z konta instytucji) do dnia 12 listopada 2019 r.