Podczas obrad przewidujemy wykłady plenarne wiodących autorytetów z dyscyplin humanistycznych.
Zaproszenie zgodzili się przyjąć:
prof. dr hab. Rudolf Hoberg

(Gesellschaft für deutsche Sprache e. V.)
Der Neger, das Fräulein und der Schwule. Über Tabuisierungen und Enttabuisierungen in der deutschen Gegenwartssprache

prof. dr hab. Barbara Lewandowska-Tomaszczyk

(Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie)
Dynamika tożsamości kulturowej i tożsamości językowej w kontakcie z innym językiem i kulturą 

prof. dr hab. Hubert Orłowski

(Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego w Poznaniu)
Upadek Muru Berlińskiego. Narracja (o) przypadku

prof. dr hab. Mirosław Pawlak

(Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie, Uniwersytet im Adama Mickiewicza w Kaliszu)
Rola strategii komunikacyjnych w procesie uczenia się, nauczania i używania języka obcego: Badania empiryczne a praktyka

prof. dr hab. Agnieszka Salska

(Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie)
Opowiadanie jako współczesna forma literacka i materiał dydaktyczny (na przykładzie wybranych opowiadań amerykańskich)

dr hab. Janusz Taborek

(Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
W stronę korpusowej, kookurencyjnej gramatyki kontrastywnej niemiecko-polskiej

dr hab. Jacek Tadeusz Waliński

(Uniwersytet Łódzki)
Rekoceptualizacja w praktyce translatorskiej  

dr hab. Małgorzata Spychała-Wawrzyniak

(Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Rozwój interkulturowej kompetencji komunikacyjnej i negocjacyjnej ucznia w nauczaniu języków obcych na przykładzie języka hiszpańskiego